בניית מגורים ושימור מבנים - ד. אתגר - דורון בן דקון יזמות ונדל"ן

בניין השוק 21

בניין השוק 21


תל אביב